NUKLID, sdružení podnikatelů
radonový průzkum, měření radioaktivity, výpočty veličin ionizujícího záření